امروز:

اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری

اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری

تمامی شرکت ها و یا موسسات فعال یا غیر فعال که در اداره ثبت به ثبت می رسند،برای بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات مسئول اخذ دفتر پلمپ شده می باشند.صفحات این دفاتر که به پلمپ دفاتر معروف هستند در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند. بنابراین پلمپ و شماره گذاری دفاتر تجاری که پایه و اساس حسابداری موسسات هستند اهمیت ویژه ای دارند.

اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری

این دفاتر اگر مطابق قوانین و مقررات تنظیم شده باشند در این صورت دارای اعتبار و سندیت هستند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.قابل ذکر است که دفاتر هر سال، توسط اداره ثبت ،حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل ،شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند.۳ دفتر مجزا که به ترتیب شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی وجود دارد که از میان آن ها دفتر روزنامه و دفتر کل به پلمپ نیاز دارند.

نکته ی مهم این است که حتی در صورتی که شرکتی فعالیتی در سال گذشته نداشته باشد باید دفاتر آن سال را سفید و خالی به اداره دارایی تحویل دهد.البته بهتر است که تمامی دفاتر شرکت ها حداکثر تا پایان آذر ماه پلمپ شوند زیرا به دلیل فشردگی کار در سه ماه آخر هر سال، هزینه ها و مدت زمان پلمپ افزایش می یابد.

در گذشته ثبت تمامی پلمپ دفاتر تجاری از طریق حضوری رایج بود اما امروزه برای جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان ؛ با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها، پذیرش پلمپ دفاتر تجاری به صورت اینترنتی امکان پذیر می باشد.در ذیل مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر تجاری (اشخاص حقوقی و حقیقی) و مراحل ثبت درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها می پردازیم.قابل ذکر است، اگر در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان حرفه ای ما در کریم خان تماس حاصل فرمایید.
مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)

۱٫کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
۲٫تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
۳٫کپی روزنامه رسمی
۴٫کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)

۱٫تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
۲٫کپی کارت ملی متقاضی
۳٫کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

    مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری)
    اولین قدم برای طی کردن فرآیند ثبت از طریق الکترونیکی، ثبت مشخصات اولیه متقاضی،می باشد.به همین دلیل اولین کاری که باید انجام شود، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی شخصیت حقوقی در سامانه وارد گردد. (تمام پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه ثبت شده ارسال خواهد شد.)
    تکمیل قسمت شروع سال مالی و ماه مالی :منظور از شروع سال،ماه و روز مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد.تاریخ پایان سال مالی توسط سامانه محاسبه می شود .واضح است که تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال،ماه و روز مالی نمی باشد.
    مرحله بعد باید اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده را تکمیل کرد. نکته ی دارای اهمیت این است که پس از پلمپ دفاتر با توجه به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد.بنابراین باید در درج اطلاعات دقت کافی داشته باشیم.(در حال حاضر این شیوه برای ” تهران ” امکان پذیر است.)
    اگر شهر مورد نظر در گزینه های ارائه شده وجود نداشته باشد.یعنی آن شهر به سامانه ی مذکور ملحق نشده است.بنابراین متقاضیان باید به همان روش های گذشته عمل نمایند.
    در صفحه ی بعدی اطلاعات شخص حقوقی را بررسی کرده و در صورت صحت اطلاعات،گزینه ی تایید اطلاعات شخص حقوقی کلیک نمایید.
    در مرحله ی بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری داده می شود.
    سپس سمت تکمیل کننده اظهارنامه از فهرست انتخاب شود و اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره در سامانه درج گردد.
    در مرحله ی بعد اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره با تمامی اطلاعات مربوط به آن ها مانند نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد و …وارد نمایید و در پایان با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید.
    مرحله بعد،با مشخص نمودن عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ،مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد می نماییم.
    سپس وضعیت حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص می کنیم.
    فرم دیگری با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص وجود دارد .در این مرحله،نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و تعداد برگ و جلدهای دفتر را درج می کنیم و اطلاعات وارد شده را ذخیره می نماییم.
    پس از طی این مراحل ،وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات شده و بر روی گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز کلیک نمایید.
    پس از تکمیل اطلاعات در سامانه بر روی پذیرش نهایی کلیک می کنید.پرینت اظهارنامه به همراه مدارکی که ذکر شده،به اداره ثبت ارسال نمایید سپس اداره پست، دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه درج شده ارسال می نماید.
    پس از ارسال مدارک و دریافت کد پیگیری، بر روی گزینه ی پلمپ دفاتر کلیک نمایید.
    در سامانه شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را درج کنید و در انتها بر روی گزینه ی پذیرش نهایی، کلیک کنید و وارد مرحله ی بعدی شوید.
    پس از ارسال مدارک ،کارشناس حقوقی مدارک را بررسی کرده،اگر مدارک مورد تایید کارشناس قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.
    به این ترتیب متقاضیان با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

تذکر

اگر کاربر به دفاتر خاصی نیاز داشته باشد،باید پس از پایان مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه کرده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.
فرم گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ……………تحت شماره…………………در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به …………………………صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
نحوه ی تنظیم دفاتر تجارتی

قانون تجارت برای نوشتن دفاتر تجارتی مقرراتی را تعیین کرده است:

     تمامی معاملات و صادرات و واردات بایدبه ترتیب تاریخ،در صفحات مخصوص نوشته شود.
     تراشیدن ،حک شدن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش معمول و نوشتن در حاشیه و یا بین سطور ممنوع است.

این قوانین برای جلوگیری از تقلبات احتمالی و کم و زیاد کردن و دست بردن در مندرجات دفاتر تجارتی است و اگر در نوشتن مطالب یا درج ارقام اشتباهی پیش آید،الزامی است که در صفحه مشخص از دفتر توضیح داده و به آن ارجاع داده شود یا به طرفی که در حسابداری برای بیان رفع اشتباهات معمول است،عمل شود.در هر حال مراعات نکردن مقررات فوق،سندیت دفتر تجارتی را خراب خواهد کرد.دفتری که دارای سندیت نباشد،چنانچه گفتیم ،فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
مدت نگهداری دفاتر تجارتی

قانون تجارت،در مورد نگهداری دفاتر تجارتی مقرر کرده “تاجر باید تمام آن دفاتر را از انتهای هر سالی لااقل تا ده سال نگهداری کند” و دفاتر هر شرکتی که تعطیل شده باشد با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ پایان تصفیه تا ده سال باید محفوظ بماند.

نکته

    برای تحویل اظهارنامه مالیاتی در تیر ماه هر سال باید اواخر سال قبل به اخذ پلمپ دفاتر اقدام کرده باشید.
    پرداخت کنندگان مالیاتی موظفند برای هر سال مالی،فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند به جز در مواردی که در طی سال با تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت باید دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و ثبت نمایند.
    دریافت دفاتر قانونی و دفاتر مالی و ثبت عملیات مالی در مورد اشخاص حقوقی جدید از تاریخ ثبت شخص حقوقی و سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.
    اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند و قصد استفاده از آن را برای سال مالی پیش رو داشته باشند حداکثر سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی اعلام شود.
    اگر دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس خارج شود صاحب دفتر حداکثر سی روز باید به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن اقدام نماید.

کارشناسان ما در موسسه حقوقی کریم خان با چندین سال تجربه با کمترین زمان و هزینه شما را در زمینه پلمپ دفاتر تجاری راهنمایی می کنند.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

سامان دهی شرکت سهامی ، به شکل وابسته به دولت ، براساس سه قاعده ی اصلی شرکت است : مجمع عمومی، هیات مدیره و رکن نظارت کننده پایه متصدی و به معنی دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کارکرد و فراست آنها سرمایه های خود را به شرکت می دهند و آنها هم با استفاده از کیاست و مبتکرانه خود بعد از اتمام سال مالی سود درخور نصیب شرکت و سهام داران شود.

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی
انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

به موجب ماده ۱۱۰ ” لایحه ” ، افراد حقوقی می توانند به مدیریت شرکت منتخب شوند .اکنون در بازار سرمایه استقبال همگان بر انتخاب فرد حقوقی در سمت عضو هیات مدیره است برای اینکه فرد حقوقی در موارد مناسب به آسانی می تواند هر وقت که خواستار باشد نماینده خود را در هیات مدیره جا به جا می کند و درجات را در پی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت و آگهی بیان کند . در صورتی که عضو هیات مدیره فرد حقیقی باشد جابه جایی او جز توسط برگزاری مجمع عمومی و انتخابات دوباره مقدور نخواهد بود.

هنگام فوت، استعفا و یا محرومیت شرایط نماینده فرد حقوقی جانشین مدیر پسین به آسانی میسر است و لازم به اجرایی جلسه مجمع عمومی نخواهد بود.با اشاره به وضوح قانون گذار در ماده ۱۱۰ ” لایحه ” فرد حقوقی حتی با دارا بودن بیشترین درصد سهم در شرکت تنها می تواند یک شخص را به عنوان نماینده خود برای اجرایی وظیفه مدیریت نام ببرند.فرد حقوقی در مجامع عمومی مالکین سهم قادرنند جهت حاضرشدن در مجمع و اجرایی حق رای نمایندگان فراوان را با حق مبادرت همراه و تنها معرفی کند در حالی که با توجه به روشنی ماده ۱۱۰ ”
لایحه ” چنین اجازه ی در هیات مدیره ممکن نیست و فرد حقوقی جهت حضور در جلسات هیات مدیره شرکت تنها قادرنند یک شخص را معرفی کند.

نماینده فرد حقوقی شامل همان مراحل و مسئول و تعهدات های اجتماعی و کیفری عضو هیات مدیره است . مطابق قانون مجازات اسلامی جدید که از مورخ ۲۲ / ۳ /۱۳۹۲ ملزم به انجام آن و مجازات های درج شده در قوانین کیفری امکان اجرایی در مورد نماینده فرد حقوقی و فرد حقوقی شرکت را دارد و در مورد تعهدات های اجتماعی عضو هیات مدیره، مدیر ، فرد حقوقی و نماینده شناسانده شده از طرف او ، در برابر اشخاصی که متحمل ضرر شده اند تعهد تضامنی دارند.

خلع نماینده فرد حقوقی بدون معرفی جانشین امکان ثبت و آگهی در اداره ثبت شرکت ها را ندارد وبه طور کلی در مرجع اکنون بدون معرفی شخص جانشین بیرون و کنارگیری نماینده فرد حقوقی ثبت نمی شود. این بخش همواره یکی از مشکلاتی است که نمایندگان فرد حقوقی که استعفا و یا خلع شده و هدف بیرون آمدن از شرکت و اتمام تعهدات های خود را در برابر شخص سومی دارند با آن مصادف اند. در این موارد کاری جز حضور در دادگاه و تقاضایی مورد نیاز شرکت به ثبت کنارگیری و خروج بیرون رفتن نماینده از عضویت هیات مدیره باقی نمی ماند.
حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره متشکل از اشخاص حقوقی

در شرکت هایی که اعضای هیات مدیره تشکیل شده از افراد حقوقی هستند معضلات در باب حقوق و امتیازات آنان مطرح است. اغلب معتقدن حقوق و امتیاز و مزایایی حضور و انعام این دسته از مدیران میبایست به فرد حقوقی پرداخت شود و نماینده او حق اخذ هیچ مبلغی را ندارد. در حالی که اگر در شرکت الف، شرکت ب عضو هیات مدیره باشد و آقای ج را به عنوان نماینده معرفی کرده باشد، در صورت داشتن وظیفه داشتن حقوق و امتیازات در صورت نداشتن وظیفه حق حضور و همچنین در اتمام سال مالی انعام او را می بایست شرکت الف تنها به حساب شرکت ب واریز کند و آقای ج حق دریافت هیچ مبلغی را ندارد.

شرایط قانون تجارت نه تنها عللی بر این کار ندارد برخلاف آن با اشاره به عبارت اعضای هیات مدیره در مواد ۱۳۴ و ۲۴۸ ” لایحه ” می توان این استنباط را کرد که پرداخت امتیازات و انعام به وسیله ی شرکت الف به آقای ج درست است و به این صورت شرکت الف مبرا می شود. قاعدتاً بهره بندی و نفع دهی شرکت بستگی توانایی و قابلیت ابداع، هوش و ابتکار و مدیریت نماینده فرد حقوقی دارد و اوست که میبایست انعام و حاصل زحمات خود را اخذ کند.پرداخت امتیازات و انعام به مدیر فرد حقوقی سوا و برعکس اصل است و آن هم در حالی اتفاق می افتد که فرد حقوقی و نماینده او در این باب صحبت های داشته باشند و نماینده فرد حقوقی مستقیماً به شرکت الف فرمان داده باشد که تمامی حقوق برای وی به حساب فرد حقوقی واریز شده مورد بازخواست قرار می دهد.

با مطالعه مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت متوجه میشیم که این بازخواست حکم قانونی ندارد و همان طور که نماینده فرد حقوقی تعهدات های کیفری و حقوقی عضویت هیات مدیره را به متحمل شوند و باید در مراجع قانونی پاسخ گو باشد شخصاً شایستگی اخذ پاداش و امتیازات را نیز دارد.سهام داران به مدیران اعتماد می کنند و سرمایه خود را با هدف کسب سود و ارزش افزوده سهام به آنان می سپارند در نتیجه مدیران باید علاوه بر ویژگی های خاص قابلیت اعتماد سهام داران را داشته باشند.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت در انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی خدمات بهینه ی را برای بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی

روزنامه کثیرالانتشار در آن اطلاعیه ها و فراخوانی های مرتبط با شرکت در آن چاپ می شود. برای نخستین بار این روزنامه برای اظهارنامه تشکیل شرکت سهامی امروزه با غیبت وزارت اطلاعات و جهانگردی، فرآیند اداره ثبت شرکت ها ملزم به تعیین دو روزنامه است و به دلیل آن که هر سال وزارت ارشاد فهرست روزنامه های کثیرالانتشار را چاپ می نماید،افراد شاهد در انجمن عمومی موسس شرکت های در حال تاسیس، می بایست روزنامه شرکت را از میان لیست ذکرشده تعیین نمایند.اکثرا نشر اطلاعیه،برای آگاهی سهامداران و شریکان شرکت سهامی گواهی می گردد و در بعضی از موردها فقدان قید آن باعث وظایف حقوقی و فقدان ثبت صورتجلسات می شود.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی

البته انتصاب روزنامه کثیرالانتشار در انجمن دشواری های مخصوص خود را دارد از جمله با اهمیت ترین آن تعطیلی می باشد.مواد لایحه در این باره راه حلی پیشنهاد نشده و اداره ثبت شرکت ها از لحاظ روند قضایی، بدون حکم صریح قانونی، مشخص کرده است که در هنگام تعطیلی روزنامه کثیرالانتشار دیگری نشر و درعوض مراعات مهلت تعیین گشته در ماده ۹۸ لایحه و یا اساسنامه شرکت سهامی ،به مدت زمان ۳۰ روز توجه کند و در حقیقت به قوانین موجود در روش قضاوت مدنی بسنده نماید.

در شرکت ها سهامی گمان به این می باشد که با تعیین دو ،سه روزنامه کثیرالانتشار با وجود تعطیلی یکی از روزنامه ها ، و قید اطلاعیه در دیگر روزنامه ها دشواری ها تحلیل می شود. اما فرآیند اداره ثبت شرکت ها عکس این موضوع می باشد و اگر شرکتی دارای پنج روزنامه کثیرالانتشار باشد با وجود تعطیلی تنها یکی از آن ها می بایست تجملات قید اطلاعیه در یک روزنامه کثیرالانتشار و شکیبایی ۳۰ روزه را مراعات کنند.البته این شیوه سند قانونی ندارد.

مطابق آیین‌نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار که در آیین نامه های شرکت های سهامی عام هم نمایان است، شرکت ها مکلف اند اطلاعیه های انجمن عمومی را به وسیله سامانه الکترونیکی قید نمایند . با این حال آگهی های الکترونیکی از لحاظ اداره ثبت شرکت ها در جهت جانشینی اطلاعیه کتبی در روزنامه تعطیل شده قابل قبول نمی باشد. گنجانیدن اطلاعیه های شرکت در صفحات گوناگون روزنامه های کثیرالانتشار، ضوابط خاصی ندارد و نشر آن در صفحه اول روزنامه، دیگر صفحه ها و نیازمندی های پیوست روزنامه از این جنبه متمایز می باشد.

پیچیدگی زمانی ایجاد می شود که برگه نیازمندی ها به طور مثال روزنامه اطلاعات مرتبط شهر تهران به دیگر شهرها فرستاده نشود. پس چنانچه مرکز اصلی شرکت، شهر اصفهان باشد و اطلاعیه دعوت انجمن عمومی شرکت در برگه نیازمندی های شهر تهران و پیوست روزنامه اطلاعات منتشر گردد، زمینه های نقض مصوبات مجمعی که به وسیله چاپ اطلاعیه دعوت شده، مهیا می باشد.
الزامات قانونی نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

    ضرورت چاپ اطلاعیه درباره انتشار اوراق قرضه
     ضرورت تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای پذیره نویسی
     ضرورت نشر دعوت انجمن در شرکت های سهامی عام
     ضرورت تعیین روزنامه برای دعوت مجامع در شرکت سهامی خاص
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره تبدیل شرکت خاص به عام
     ضرورت نشر اطلاعیه پس از زوال شرکت
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره افزونی سرمایه
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره کاهش سرمایه
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره اعلامیه پذیره نویسی
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره انتشار پذیره نویسی افزونی سرمایه
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره زوال و تعیین مدیران
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره تقسیم دارایی و اختتام تصفیه
     ضرورت چاپ اطلاعیه درباره تقاضای پرداخت سرمایه تعهدی
     ضرورت چاپ اطلاعیه تقاضای مزایده سهام
     ضرورت چاپ اطلاعیه در شرکت سهامی برای دعوت سهامداران در مجمع بنیان گذار
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره دعوت انجمن عمومی
     ضرورت نشر اطلاعیه درباره اعلام اختتام تصفیه

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان در عرصه انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی یاری خواهند کرد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

نکاتی در خصوص اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت کشور ما به جهت مدیریت شرکت با مسئولیت محدود اختیارات خیلی بیشتری داده است که در سایر شرکت های احتیاط نشده است . در این مورد ماده ۱۰۵ قانون تجارت تنظیم می دارد : ” مدیران شرکت تمامی اختیارات مورد نیاز را جهت نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، در حالی که در اساسنامه به جز این مکتوب شده باشد . هر قراردادی مرتبط به محصور کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه وضوح به آن نشده، در برابر شخص سوم لغو و رها شده است “.

اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

مگر از این ماده سایر قوانین مرتبط به اختیارات و مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قانون وجود ندارد و ولو همچون دیگر شرکت ها قانون وضوح نمی شود که وظیفه ی مدیر مثل وظیفه وکیل در برابر موکل است. بدین معنی قانون تجارت کشور ما در مورد شرکت های با مسئولیت محدود تصویب نموده که مدیران شرکت نماینده شخصیت حقوقی می باشند و تمام اختیارات مورد نیاز را دارند .

بدین معنی نیاز نیست که همچون دیگر شرکت ها اختیارات مدیران شرکت به صورت گسترده احتیاط شود ، در حالی در مورد شرکت با مسئولیت محدود خلاف قضیه درست است ، یعنی اگر شرکاء تمایل داشته باشند اختیارات مدیر شرکت را کم نمایند اختیاراتی که از مدیر گرفته می شود میبایست در اساسنامه قید گردد.با ارائه مراحل فوق در اکثر موارد در اساسنامه شرکت ، همچون دیگر شرکت ها ، اختیارات مدیر یا مدیران به شکل برتری قید می گردد. اغلب موارد در اساسنامه شرکت اختیارات مدیر شرکت کم نشده باشد و این محدودیت ثبت و انتشار نشده باشد ، قرارهایی که میان شرکاء و مدیر شرکت مربوط به محدودیت اختیارات او قرار داده شده است ، در مورد به شخص سوم معتبر نمی باشد . در حالی که مدیری که از اختیارات خود پیش روی کند، در برابر شرکاء تکلیف شخصی دارد.

محدودیت اختیارات مدیر شرکت امکان دارد حتی در زمانی که در اساسنامه مشخص نشده باشد، به سبب تصمیم تفیکیکی شرکاء گرفته شود، ولی تصمیم مذکور میبایست مطابق قوانین به ثبت و انتشار گردد .بدین معنی اگر هم در اساسنامه شرکت محدودیت اختیارات مدیران شرکت مشخص نشده باشد ، درزمانی که محدودیت اختیارات مطابق ماده ۱۱۱ قانون تجارت به اقلیت عددی شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند دریافت گردد ،

در دستور تغییر اساسنامه مربوط به این بخش بوده و در زمانی که ثبت و انتشار گردد دارای معتبر قانونی می باشد.قانون تجارت کشور هیچ نوع مسئولیت جهت مدیران شرکت با مسئولیت محدود واضح نشده است ، در حالی که آشکار است که زیرا شرکت با مسئولیت محدود بازرگانان می باشد ، مدیر شرکت درحالی که به طور شخصی بازرگان بشمار نمیرود ، میبایست تمامی مسئولیت مرتبط به بازرگانان را اجرا کند و از حیث نمایندگی و اداره شرکت میبایست مسئولیت مرتبط به نماینده و مدیر شرکت را هم مراعات کند .

بدین معنی مطابق قواعد تمام مسئولیت مدیر شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر اداره کار و حفظ سود شرکت به شرح زیر است :

    مراعات تمامی قوانین که مطابق قانون و اساسنامه شرکت تعیین شده است ؛
    مقرر کردن ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت در اتمام هر سال ؛
    فراخوان شرکاء جهت تایید ترازنامه و حساب نفع و ضرر شرکت ؛
    توزیع نفع مخصوص شرکت در اتمام هر سال میان شرکاء ؛
    به حساب آوردن حداقل ۵% از منافع مخصوص شرکت در هر سال به عنوان سرمایه پیش بینی شده تا هنگامی که مبلغ سرمایه پیش بینی شده به یک دهم سرمایه شرکت برسد. چ.ن ماده ۱۱۳ قانون تجارت تنظیم کرده است : ” محتوایی ماده ۵۷ این قانون در مورد تاسیس سرمایه پیش بینی شده در شرکت های با مسئولیت محدود هم الزام به رعایت می باشد “.
    حاضر شدن در جلسات شرکاء و مجامع عمومی شرکت و ارائه هر نوع توضیحی راجع به امور شرکت ؛
    برگزاری تصمیماتی که شرکاء مطابق قانون و اساسنامه شرکت جهت امور شرکت گرفته شود ؛
    اجرای تمامی مقررات قانونی که مسئولیت آن شرکت است.

قانون تجارت کشور معاملات مدیر شرکت با مسئولیت محدود را با شرکت جلوگیری نمی کند و این موضوع ظاهراً از یاد رفته است. بدین معنی مدیر شرکت اختیار دارد به طور مستقیم با شرکتی که اداره آن را مسئولیتش را دارد داد و ستد کند ، در حالی مطابق قواعده تمام هنگامی مدیر شرکت به ضرر شرکت و سود شخصی خود مبادرت کند،تک تک شرکاء قادرنند از محکمه درخواست پیگیری نموده و به عنوان خیانت در امانت مدیر شرکت را مورد پی جویی قرار دهند.

زمانی که تعدادی به عنوان مدیر شرکت مشخص شده باشند و اختیارات هر یک در اساسنامه واضح نشده باشد، هر کدام از آنها دارای تمام اختیارات مورد نیاز جهت اداره امور شرکت می باشند. در حالی که در اساسنامه توزیع اختیارات مدیران مشخص نشده باشد ، شرکاء قادرند مطابق ماده ۱۱۱ قانون تجارت اختیارات و مسئولیت هر یک از مدیران را مشخص نمایند و همان طور واضح کنند که مسئولیت شرکت میبایست به امضای فردی مدیران یا به امضای دو یا چند نفر برسد . درحالی تصمیم نام برده در زمانی که برابر شخص سوم معتبر است که به ثبت رسیده و انتشار گردد. اساسنامه شرکت یا تصمیم شرکاء هم قادرند جهت شرکت ، هیئت مدیره مشخص نموده و به هیئت نام برده اجازه بدهد جهت اداره امور شرکت مدیر عاملی از میان خود یا از خارج انتخاب نموده و اختیارات او را مشخص کند.

شایان ذکر است مدیر شرکت با مسئولیت محدود اجازه اخذ حق الزحمه می باشد ، زیرا مسئولیت دارد تمام کارهای شرکت را اداره نموده و وظیفه ی اداره شرکت بر ذمه اوست. حقوق مدیر شرکت با مسئولیت محدود اغلب به شکل ماهیانه مشخص می شود ، ولی هیچ مشکلی ندارد که جهت جبران زحمات او بخشی از سود سالیانه شرکت به وی اختصاص داده شود. در مورد اول حقوق مدیر شرکت قسمت هزینه عمومی شرکت به شمار میرود و در مورد دوم از نفع مخصوص شرکت استفاده میشود و حتی احتمال دارد که این دو روش با هم یکی شوند و افزون بر پرداخت حقوق ماهیانه بخشی از سود شرکت هم به مدیر شرکت داده میشود . حقوق مدیر شرکت اغلب از سوی شرکاء مشخص می گردد و در مورد قراردادی است که میان شرکاء به عنوان صاحبان سهم الشرکه و مدیر شرکت بسته می گردد.

درشرایطی که میزان شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود از ۱۲ نفر بیشتر شود در حالی که قانون تجارت کشور ما دعوت مجمع عمومی را به ذمه هیئت ناظر انتقال داده است، کاملا واضح است که این موضوع موجب گرفتن وظیفه از مدیر شرکت نمی شود و مدیر شرکت در اندازه خود وظیفه دارد در شرایط مورد نیاز و حداقل سالی یک مرتبه شرکاء را در مجمع عمومی دعوت کند تا ترازنامه و حساب سود و ضرر شرکت را تایید کنند.

به ویژه اگر هیئت ناظر از فراخوان مجمع عمومی ممانعت کند ، زیرا وظیفه وجاهت اداره شرکت به هر جهت با مدیر شرکت است مذکور میبایست مبادرت مورد نیاز را جهت تشکیل مجمع عمومی بنماید. بنابراین در زمانی که هیئت ناظر مسئولیت قانونی خود را انجام ندهند یا درحالی که به دلیل فوت یا ورشگستکی یا معذوریت توان به انجام مسئولیت خود نباشند، مدیر شرکت میبایست مجمع عمومی را فراخوان نماید تا جایگزین آنان را مشخص نماید.

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود به شما عزیزان،می باشد.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

اداره شرکت تضامنی

اداره شرکت تضامنی

شرکتی که در تحت نام ویژه ی جهت کار تجاری میان دو یا چند نفر با تعهدات تضامنی تاسیس می شود را شرکت تضامنی می گویند . اگر اموال شرکت جهت تسویه کلیه طلب شرکت اندازه نباشد، هر یک از شرکا متعهد به پرداخت کلیه طلب شرکت است. هر قراردادی که میان شرکا برعکس این سامان داده شده باشد، در برابر شخص سوم ، بی اعتبار خواهد بود. ( ماده ۱۱۶ قانون تجارت )

اداره شرکت تضامنی

شرکت تضامنی از نظر محکم بودن و معتبر بودن در نوک کلیه شرکت ها قرار میگیرد و معمولا بین خانواده و اطرافیان نزدیک تاسیس می شود . و اغلب زمانی که تشکیل می شود که مالک تجارتخانه ای درگذشت و وراث وی جهت ممانعت از انحلال تجارتخانه و با هدف ادامه کار آن ، شرکت تضامنی تاسیس می دهند. در نام شرکت تضامنی میبایست عبارت ” شرکت تضامنی” و حداقل اسم یک نفر از شرکاء قید شود.

شایان ذکر است طبق مقالات قبل، شرکت های تضامنی و نسبی به موجب مقدار وظیفه شرکاء، از انواع شرکت های تجاری شخصی می باشند . در شرکت های شخصی،وظیفه شرکاء بی نهایت است و در نتیجه تعهدات مالی شرکت به همه دارایی و اموال شرکاء انتقال می نماید.در شرکت های تضامنی، هم چون سایر شرکت های تجاری جهت فعالیت و اداره شرکت لازم به موسسه و تشکیلاتی است که طبق احکام و قوانین مختلف است که این احکام، لازم به رسیدگی است.
اداره شرکت تضامنی

ماده ۱۲۰ قانون تجارت اداره شرکت را مشروط به تعیین حداقل یک نفر شده است و تنطیم می دارد :

” در شرکت تضامنی شرکاء میبایست حداقل یک نفر از بین خود یا از خارج به مقام مدیر عاملی تشخیص نمایند “.

در قوانین کشور ما انتخاب مدیر در شرکت های تضامنی آن قدر از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است که مشخص نشدن مدیر از جمله این که از بین شرکاء یاشد یا از بیرون از شرکاء با هدف عدم آغاز کار شرکت است یعنی مسلماً میبایست مدیر یا مدیرانی انتخاب شوند تا شرکت بتواند اقدام به اجرایی حقوقی نماید.

قانونگذار در مورد وضعیت مدیر و زمان مدیریت و موارد خلع و کنارگیری مدیر قوانین ذکر شده نکرده است . آشکار است در چنین مواردی قوانین احتیاط شده در اساسنامه و شرکت نامه اجرا می شوند و اگر در مدارک نام برده در این مورد تسلیم توسط نشده باشد رضایت تمامی شرکاء جهت تعیین مدیر یا مدیران و حدود اختیارات آنها اجباریست. بدین معنی اداره شرکت با مدیر یا مدیرانی است که از طریق شرکاء تضمین معین شده است و اختیارات مورد نیاز به آن ها واگذار شود و مدیران وظیفه دارند در حدود اختیاراتی که به ایشان سپرده شده است به کار تجاری بپردازند و اگر در این هدف کوتاهی یا بی ملاحظه نمایند در حدود اختیار داده شده وظیفه برگرداندن زیان خواهند بود و مادامی که دادو ستد بیرون از اختیارات خود انجام دهد در برابر شخص سوم متعهد است.

به هر حال مدیران شرکت نماینده شرکت بوده و به اسم و حساب شرکت می توانند داد و ستد نموده و مسئولیت قبول کنند و نمایندگی شرکت را در پیش تمامی افراد حقوقی و حقیقی دارا می باشند ولی از آن جا که با سمت نمایندگی شرکت از شخصیت خود انصراف نمی نمایند میبایست در مواردی که به اسم شرکت عمل می کنند مقام خود را اصطلاح کنند تا میان مسئولیت شخصی آنان و وظایف شرکت اشتباهی حاصل نشود.

وظایف مدنی مدیران در برابر شرکت از قوانین منعقد وکالت تبعیت می نماید و تعهدات مدنی مدیر در برابر شرکاء طبق قواعد کلی حقوق مدنی که در خصوص سبب سازی و قانون متعهد مدنی مشخص شده است می باشد ، به ویژه در مواردی که حیطه اختیارات مدیران در اساسنامه مشخص شده است.روش استعفایی مدیران از مقام خود هم طبق قوانین شرکتنامه و یا اساسنامه است.هنگام سکوت شرکتنامه و یا اساسنامه در این مورد ، ناچارن میبایست به اصولا و دستورها انعقاد وکالت مراجعه نمود.
بدین معنی، هر وقت مدیر بخواهد میبایست بتواند از مقام خود استعفا دهد ، به غیر آنکه زمان مدیریت مشخص و یا منوط به شرایطی باشد، که در استعفا میبایست مد نظر قرار گیرد. در غیر این صورت مدیران کنارگیری احتمال دارد متعهد خسارات احتمالی که از استعفا آن ها بر عکس تقاضا شرکت به وجود آمده، شناخته شوند.

اداره شرکت تضامنی کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درثبت حقوقی کریم خان شما را همراهی کنند.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو